Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások

Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások 2018-ban

Hirdetés:

Csecsemőgondozási díj (CSED) 1997. évi LXXXIII. tv.(Eb. tv.) 42. §,

 • a naptári napi alap 70%-a (Eb.tv. 42. § (1) a) pont), illetve a naptári napi jövedelem 70%-a (Eb.tv. 42. § (1) b) pont)

Gyermekgondozási díj (GYED) 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 42/D. § (1) bek.

 • a naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a (2018-ban 193.200,- Ft/hó)

Táppénz 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb.tv.) 48. § (7) bek.

 • a táppénz alapjának 60%-a (folyamatos biztosítási időszak alatt legalább 730 nap biztosításban töltött nappal rendelkezik)
 • a táppénz alapjának 50%-a (az előző pontban meghatározottnál rövidebb biztosításban töltött idő esetében, vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén, vagy ha a szülő azért vesz igénybe táppénzt, mert 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelésének időtartama alatt gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben)

a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét! (9.200,- Ft-ot)

Családi pótlék (CSP) 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. § (1) bek.

 • egy gyermekes család esetén 12.200,- Ft/hó
 • egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700,- Ft/hó
 • kétgyermekes család esetén gyermekenként 13.300,- Ft/hó
 • két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14.800,- Ft/hó
 • három, vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16.000,- Ft/hó
 • három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17.000,- Ft/hó
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén,
  valamint intézményben (gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetésvégrehajtási intézetben vagy szociális intézményben) élő, továbbá
  nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekenként
  23.300,- Ft/hó
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermekenként 25.900,- Ft/hó
 • saját jogán nevelési ellátásra jogosult tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos esetén, ha nem nevelőszülőnél és nem intézményben él, az ilyen személy után személyenként 20.300,- Ft/hó
 • a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülő által nevelt nem tartósan beteg és nem súlyosan fogyatékos gyermek, valamint a Gyvt. 72. § (1) bek. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy, valamint a saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult személy esetén az ilyen gyermek illetve jogosult után személyenként 14.800,- Ft/hó

Anyasági támogatás 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 31. §

Hirdetés:

 • Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a: 64.125,- Ft
 • Ikergyermek esetén 300%-a: 85.500,- Ft

A támogatás a szülést követően igényelhető, ha az anya legalább négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett várandósgondozáson, továbbá a szülést követő 6 hónapon belül támogatást igényelhet az az örökbefogadó szülő és az a gyám, aki a gyermek születését követő 6 hónapon belül végleges határozat alapján vált örökbefogadóvá illetve gyámmá (Cst. 29. és 32. §).

Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) (korábbi neve: gyermekgondozási segély) 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § (1)-(2) bek.

 • Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28.500,- Ft/hó
 • 2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57.000,- Ft/hó),
 • 3 ikergyermek esetén 300%-a (85.500,- Ft/hó),
 • 4 ikergyermek esetén 400%-a (114.000,- Ft/hó),
 • 5 ikergyermek esetén 500%-a (142.500,- Ft/hó),
 • 6 ikergyermek esetén 600%-a (171.000,- Ft/hó)

A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §).

Gyermeknevelési támogatás (GYET) 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §(1) bek.

 • Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28.500,- Ft/hó

A támogatásban az a szülő és gyám – ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt –
részesülhet, aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorút nevel, és a legfiatalabb 3 és 8 év közötti (Cst. 23. §)

A cikk forrása: kormanyhivatal.hu

>>> Amennyiben hasznosnak találod a cikket, kérjük oszd meg ismerőseiddel is. Köszönjük <<<

Hirdetés:

Hasonló cikkek >>>