2019-ben is kedvezmény járhat a gázszámlánál, és lehet hogy nem is tud róla?

2019-ben is kedvezmény járhat a gázszámlánál, és lehet hogy nem is tud róla?

Itt olvashat a részletekről >>>

Hirdetés:

A jogszabály előírásai szerint erre jogosult ügyfeleink 2009. április 1-től kérhetik a „védendő fogyasztók” nyilvántartásába történő felvételüket.

A lakossági fogyasztók közül a „védendő fogyasztók”

 • szociálisan rászoruló vagy
 • fogyatékkal élő fogyasztóként

részesülhetnek az engedélyesek által nyújtott, külön jogszabályban megállapított bánásmódban és kedvezményben.

Kik tekinthetők szociális rászoruló fogyasztóknak?

Szociálisan rászoruló fogyasztónak minősülhet, aki 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

 • időskorúak járadékában részesül,
 • aktív korúak ellátására jogosult,
 • lakásfenntartási támogatásban vagy, a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,
 • ápolási díjban részesül, és

ha a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti

 • gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
 • otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül), vagy
 • az a nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában nevel gondozásba helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket
 • a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel bérleti jogviszonyban áll.

Milyen kedvezmények illetik meg a szociálisan rászoruló fogyasztót?

A szociálisan rászoruló fogyasztótkülönösen az alábbi kedvezmények illethetik meg:

Hirdetés:

 • Részletfizetés,
 • 30 napos fizetési haladék,
 • előre fizető mérő.

Ha a szociálisan rászoruló „védendő fogyasztó” a részletfizetési lehetőség, és a kapott fizetési haladék ellenére sem rendezi a tartozását, vagy a részletfizetésről, illetve a halasztott fizetésről szóló megállapodásban foglaltakat nem tartja be, akkor a törvény szerint a további szolgáltatást társaságunk előre fizető mérő felszereléséhez kötheti.

Ha a „védendő fogyasztó” az előre fizető mérő felszerelésébe nem egyezik bele, illetve annak felszerelését, üzembe helyezését akadályozza vagy meghiúsítja, és ezzel együtt legalább 90 napos számlatartozást halmozott fel, akkor az NKM Földgázszolgáltató Zrt. a szociálisan rászoruló fogyasztó földgázellátását is megszüntetheti, az egyetemes szolgáltatási szerződést felmondhatja.

Az előre fizető mérő felszerelésével egyidejűleg a mérő felszereléséig felhalmozódott fennálló tartozások kiegyenlítésére a fogyasztó köteles a NKM Földgázszolgáltató Zrt.-vel megállapodni, és tartozását a megállapodásban foglaltak szerint megfizetni. A fogyasztó havi résztörlesztésének összege az előre fizető mérő feltöltésekor a feltöltésre befizetett összegből is levonásra kerül.

Kérjük, ha további kérdése lenne, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06 1/20/30/70 474 9999 telefonszámon, vagy keresse fel személyesen bármelyik ügyfélszolgálati irodánkat.

Kérelem védendő fogyasztói nyilvántartásba vételhez szociálisan rászorulók részére – Tájékoztató

Kérelem védendő fogyasztói nyilvántartásba vételhez szociálisan rászorulók részére

A cikk forrása: nkmfoldgaz.hu

>>> Amennyiben hasznosnak találod a cikket, kérjük oszd meg ismerőseiddel is. Köszönjük <<<

Hirdetés:

Hasonló cikkek >>>